Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
środa, 24 kwietnia 2024 20:19

Jak założyć działalność gospodarczą?

Cieszymy się, że podjąłeś/aś decyzję o założeniu własnego biznesu w Chełmie. Mamy nadzieję, że niniejszy przewodnik ułatwi Ci organizację całego procesu i oszczędzi czas na załatwienie najważniejszych spraw.

 

I. Wybór formy prawnej dla swojej firmy.

Na tym etapie przeanalizuj kwestię odpowiedzialności osobistej, sposobem rozliczenia podatkowego i innymi wymaganiami związanymi z rejestracją danej formy prawnej

Twoja przyszła działalność może przybrać następujące formy prawne:

 
II. Zarejestruj firmę

Działalność gospodarcza wymaga zarejestrowania w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG. Jest to rejestr przedsiębiorców prowadzących w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą, a także przedsiębiorców, który chcą zostać wspólnikami wybranej spółki.

 

a) ONLINE - przez internet - 2 sposoby:
 • przez stronę Biznes.gov.pl wybierz usługę "Zarejestruj działalność gospodarczą".  Zaloguj się przez Login.gov.pl, wykorzystując profil zaufany lub e-dowód. Jeśli to twoje pierwsze logowanie system przeprowadzi cię przez proces zakładania konta. Wystarczy, że zaznaczysz opcje, które Cię dotyczą lub wpiszesz dane, o które zapyta kreator, a system sam przygotuje wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców i zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS i urzędu skarbowego. Podpisz go profilem zaufanym, podpisem kwalifikowanym lub podpisem osobistym.

Jeżeli równocześnie z wnioskiem o wpis do CEIDG chcesz złożyć zgłoszenie do ubezpieczeń w ZUS lub zgłoszenie rejestracyjne albo aktualizacyjne VAT-R, to po wypełnieniu wniosku CEIDG wybierz przycisk “Chcę kontynuować” i wypełnij właściwe pola.

Pamiętaj jednak, że za pośrednictwem banku zarejestrujesz jedynie działalność. Pozostałe formalności, takie jak rejestracja w ZUS lub rejestracja jako podatnik VAT możesz załatwić w urzędzie albo online poprzez PUE ZUS lub Portal Podatkowy.

Ważne! Jeśli składasz wniosek o wpis do CEIDG przez internet, nie możesz skorzystać z pełnomocnika.

 

b) W URZĘDZIE

Wniosek możesz złożyć osobiście w dowolnym urzędzie miasta lub gminy. Urzędnik potwierdzi przyjęcie wniosku i najpóźniej następnego dnia wprowadzi dane z wniosku do systemu CEIDG. W urzędzie musisz potwierdzić swoją tożsamość, dlatego nie zapomnij zabrać ze sobą dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Masz do wyboru 3 sposoby przygotowania wniosku:

 • wypełnij kreator wniosku i wyślij go bez podpisu elektronicznego. Po weryfikacji wniosku otrzymasz e-mailem kod do podpisania wniosku w urzędzie. Z tym kodem i dokumentem tożsamości udaj się do urzędu miasta lub gminy, w ciągu 7 dni. Urzędnik odnajdzie twój wniosek w CEIDG, wydrukuje, da ci do podpisania i potwierdzi złożenie wniosku w systemie
 • wypełnij formularz, który dostaniesz w urzędzie i podpisz własnoręcznie
 • pobierz wniosek ze strony Biznes.gov.pl/ceidg, wypełnij, wydrukuj i podpisz własnoręcznie w urzędzie.

Wniosek o wpis do CEIDG w urzędzie może również złożyć pełnomocnik ustanowiony na zasadach ogólnych.

Jeżeli równocześnie z wnioskiem o wpis do CEIDG chcesz złożyć zgłoszenie do ubezpieczeń w ZUS lub dokonać zgłoszenie rejestracyjnego lub aktualizacyjnego VAT-R to zaznacz odpowiednie pozycje w kreatorze. Kreator wniosku wygeneruje następnie właściwe pola do uzupełniania danych.

 

c) POCZTĄ

Wypełniony wniosek możesz wysłać listem poleconym. W takim przypadku powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy poświadczonym przez notariusza.

Dokumenty: Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Procedura wpisu

 • Przed rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej urząd sprawdzi Twój wniosek. Jeżeli wniosek złożony online jest niepoprawny, poinformuje Cię o tym system teleinformatyczny. Jeżeli wniosek złożony osobiście lub listem poleconym jest niepoprawny, urząd niezwłocznie wezwie cię do skorygowania lub uzupełnienia wniosku we wskazanym zakresie - w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wezwania.
 • Zostaniesz wpisany do CEIDG. Wpis w CEIDG z danymi Twojej firmy pojawi się nie później niż następnego dnia roboczego po dniu złożenia wniosku. Działalność gospodarczą możesz podjąć już w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG.
 • CEIDG prześle Twoje dane do urzędu skarbowego, który nada twojej firmie NIP oraz poinformuje GUS, ZUS (lub KRUS) o wpisie Twojej firmy do CEIDG i o nadanym numerze NIP.

Termin

Nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku do CEIDG.

Ile zapłacisz

Złożenie wniosku o wpis do CEIDG jest BEZPŁATNE!

Ile będziesz czekać

Wpis jest dokonywany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku o wpis.

 

III. Inne obowiązki po rejestracji firmy w CEIDG

Rejestrując firmę w CEIDG zostaniesz automatycznie zarejestrowany w ZUS jako płatnik składek i w urzędzie skarbowym jako podatnik. W przypadku ZUS, w ciągu 7 dni od terminu rozpoczęcia działalności powinieneś zgłosić się do ubezpieczeń w ZUS.

Jeśli będziesz podatnikiem VAT, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT zarejestruj się jako podatnik VAT. Druk zgłoszeniowy VAT-R możesz też złożyć we właściwym urzędzie skarbowym albo dołączyć do wniosku o rejestrację w CEIDG. 

Pamiętaj! Zgłoszenie VAT-R mogą złożyć tylko osoby, które mają już numer NIP.

 

Jeśli prowadzisz działalność wymagającą uzyskania koncesji, zezwolenia, licencji lub specjalnego pozwolenia, będziesz musiał zgłosić swoją firmę do odpowiedniego rejestru.  

 

Twój wpis w CEIDG

Dane dotyczące Twojej działalności gospodarczej będą dostępne w bazie przedsiębiorców. Dzięki temu w każdej chwili będziesz miał do nich wygodny dostęp oraz będziesz mógł je aktualizować. Każdy zainteresowany, na przykład klient czy urząd znajdzie tam twój wpis, dzięki czemu nie będziesz potrzebować zaświadczenia potwierdzającego, że twoja firma znajduje się w rejestrze. 

 

UWAGA: Jeśli Twoja kalkulacja wskazuje, że przychody z planowanej do prowadzenia działalności będą niewielkie, można ją prowadzić bez dodatkowych formalności w postaci prowadzenia działalności nierejestrowanej.
Warunki prowadzenia działalności nierejestrowanej:

 • przychody z Twojej działalności nie przekraczają w żadnym miesiącu 50% minimalnego wynagrodzenia (w 2023 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 3490 zł - do 30 czerwca i 3600 zł od 1 lipca, czyli Twoje miesięczne przychody w 2023 roku nie mogą przekroczyć 1745 zł w pierwszym półroczu i 1800 zł w drugim),
 • jesteś osobą fizyczną,
 • nie wykonujesz działalności w ramach spółki cywilnej,
 • nie prowadzisz działalności regulowanej, czyli takiej, która wymaga zezwoleń lub koncesji,
 • nie wykonywałeś działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 60 miesięcy.

Więcej informacji na temat prowadzenia działalności nierejestrowanej Urzędu Skarbowego
w Chełmie: ul. Obłońska 20A, 22-100 Chełm, godziny otwarcia – Średnio 7:30 -14:30, telefon: 82 565 02 01

 

IV.  Możesz wspomóc się kursem udostępnianym na platformie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP): Jak założyć własną firmę lub pobierz bezpłatny poradnik WUP: Pierwsze kroki w biznesie

 

 film Akademii PARP wprowadzający do kursu:

Podziel się