Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
niedziela, 21 lipca 2024 09:23

Ulgi krajowe

 

Polska Strefa Inwestycji

Chełm jest miastem, które w ramach Polskiej Strefy Inwestycji zapewnia maksymalną dopuszczalną na terenie UE pomoc publiczną, która sięga 70% poprzez zwolnienie z podatku dochodowego nawet do 15 lat. 
Wsparcie przyznawane jest w związku z:
- realizacją nowej inwestycji związanej z założeniem nowej firmy lub utworzeniem nowego zakładu produkcyjnego;
- realizacją reinwestycji związanej ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu lub zróżnicowaniem produkcji, zasadniczej zmianie dotyczącej procesu produkcyjnego istniejącego zakładu, nabyciem aktywów zakładu, który został lub zostałby zamknięty;
- poniesieniem 2-letnich kosztów zatrudnienia nowych pracowników.    
                                                                
Próg minimalnych nakładów inwestycyjnych dla nowej inwestycji:
200 tyś. zł dla mikro firmy                                                                                                                                              
500 tyś.  zł dla małej firmy
2 mln zł dla średniej firmy                                                                                                                                                 
10 mln zł dla dużej firmy                                                                                                                                                     
500 tyś. zł dla sektora nowoczesnych usług

 

W przypadku reinwestycji progi minimalnych nakładów inwestycyjnych są pomniejszone o 50%.

 

Przykłady: 
Pomocy publiczna z tytułu nowej inwestycji dla mikroprzedsiębiorcy:                                                  
Założenia:                                                                                                                                                                              
 • Kwalifikowane wydatki inwestycyjne: 200 000 zł,                                                                                                        
• Intensywność pomocy publicznej: 70%
Obliczenie pomocy publicznej = 70% x 200 000 zł = 140 000 zł 
Pomoc publiczna z tytułu reinwestycji dla mikroprzedsiębiorcy:                                                                  
Założenia:                                                                                                                                                                               
• Kwalifikowane wydatki inwestycyjne: 100 000 zł,                                                                                                        
• Intensywność pomocy publicznej: 70%
Obliczenie pomocy publicznej = 70% x 100 000 zł = 70 000 zł   
Pomoc publiczna z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy dla mikroprzedsiębiorcy:                                                     
Założenia:                                                                                                                                                                               
• Zatrudnienie 10 osób,                                                                                                                                                     
• Średnia płaca brutto 4242,00 zł,                                                                                                                                      
• Okres zatrudnienia 24 miesiące,                                                                                                                                   
 • Intensywność pomocy publicznej 70%.
Obliczenie pomocy publicznej 70% x 10 osób x 4242,00 zł x 24 m-ce = 712 656 zł

 

 

 

 

 

Aby sprawdzić, ile możesz zyskać, skorzystaj z Kalkulatora pomocy publicznej

 

 

Najważniejsze akty prawne PSI to:
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. 2018 poz. 1162)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz.U. 2022 poz. 2861)
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym (Dz.U. 2018 poz. 1698)
Podziel się