Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
niedziela, 21 lipca 2024 09:50

Finansowanie

Zakładasz firmę i szukasz finansowania? 

W takim przypadku warto sprawdzić kilka różnych możliwości. Pamiętaj, że to jaka oferta będzie dla ciebie dostępna, może zależeć od twojej sytuacji na rynku pracy.

Dotacje z urzędu pracy

Jeśli jesteś zarejestrowany jako osoba bezrobotna, pierwsze kroki skieruj do powiatowego urzędu pracy.

Urząd, jeśli dysponuje środkami i spełnisz warunki, może ci przyznać dotację na podjęcie własnej działalności gospodarczej w wysokości określonej w umowie. Dotacja nie może jednak być wyższa niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia. Taką dotację – jednorazowo – może otrzymać:

 • bezrobotny
 • opiekun osoby niepełnosprawnej, nigdzie nie pracujący i poszukujący pracy
 • absolwent centrum integracji społecznej
 • absolwent klubu integracji społecznej.

Wniosek o dofinansowanie musi zawierać:

 • kwotę, o którą się ubiegasz
 • rodzaj planowanej działalności gospodarczej
 • kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności, źródła ich finansowania
 • szczegółową specyfikację planowanych wydatków
 • proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków.

Nie możesz liczyć na dotację, jeśli:

 • otrzymałeś już bezzwrotne środki Funduszu Pracy lub inne bezzwrotne środki publiczne na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej
 • masz wpis do ewidencji działalności gospodarczej, a działalność była prowadzona przez 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku.

Ważne! Jeżeli zakończenie dotychczas wykonywanej działalności nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID 19, w związku z wystąpieniem tego stanu, a przedmiot planowanej działalności gospodarczej jest inny od działalności zakończonej, to warunek nieprowadzenia działalności gospodarczej przez ostatnie 12 miesięcy nie obowiązuje.

Pamiętaj, że musisz wystąpić o dotację przed zarejestrowaniem działalności.

Jeśli otrzymasz dotację na założenie firmy, to musisz ją prowadzić przez następne 12 miesięcy.

W ciągu tych 12 miesięcy możesz firmę zwiesić lub podjąć pracę na okres dłuższy niż 6 miesięcy wyłącznie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 30 dni po ich odwołaniu. W tym czasie okres zawieszenia działalności gospodarczej nie będzie się wliczał do wymaganych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Przeczytaj więcej o dofinansowaniu z urzędu pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie.

 

Pożyczki na start w biznesie

Pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej są udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie", na bardzo atrakcyjnych warunkach.

Możesz się ubiegać o taką pożyczkę, jeśli jesteś:

 • studentem ostatniego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich
 • absolwentem szkół i uczelni wyższych poszukującym pracy, do 4 lat od ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego
 • bezrobotnym zarejestrowanym w urzędzie, do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego
 • opiekunem osób niepełnosprawnych – członkiem rodziny opiekującym się dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą niepełnosprawną, niepobierającym świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku opiekuńczego.

Na stronie programu „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie" znajdziesz kalkulator, który pomoże ci wyliczyć przybliżone kwoty rat. Szczegółowe informacje otrzymasz u pośredników finansowych.

 

Dotacje unijne na własny biznes

Fundusze unijne finansują projekty, w ramach których można otrzymać dotację na rozpoczęcie własnego biznesu. Takie dotacje są najczęściej przeznaczone dla osób, które znajdują się w trudnej sytuacji na rynku pracy lub są zagrożone wykluczeniem społecznym.

Oferta w konkretnych projektach może się różnić, w zależności od tego czy masz mniej czy więcej niż 30 lat oraz od tego, jaki podmiot realizuje taki projekt. W jednym województwie może być realizowanych kilkadziesiąt przedsięwzięć, skierowanych do różnych, specyficznych grup. Najczęściej projekty oferują swoim beneficjentom:

 • indywidualny plan działania, który zostanie przygotowany w formie schematu kroków koniecznych do podjęcia w celu poprawy twojej sytuacji na rynku pracy
 • doradztwo zawodowe w zakresie wyboru zawodu zgodnego z posiadanymi przez ciebie umiejętnościami i możliwościami oraz pomoc w planowaniu kariery zawodowej
 • bezpośrednia pomoc w znalezieniu pracy – pośrednictwo pracy
 • wysokiej jakości szkolenia, kursy zawodowe czy studia podyplomowe mające na celu zdobycie kwalifikacji do wykonywania danego zawodu lub podwyższenie już posiadanych kompetencji
 • staże i praktyki zawodowe u pracodawców służące zdobyciu niezbędnego doświadczenia zawodowego, którego brak jest barierą w znalezieniu pracy
 • dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej oraz doradztwo i szkolenia mające na celu zdobycie wiedzy potrzebnej do prowadzenia własnej firmy, a także pokrycie kosztów ubezpieczeń społecznych przez określony okres.

Informacje o projektach, które są aktualnie realizowane w danym województwie, znajdziesz w Wyszukiwarce Dotacji.

Jeśli w regionie jest otwarty nabór do interesującego cię projektu, skontaktuj się z projektodawcą, czyli podmiotem który go realizuje. Możesz zadzwonić, napisać lub wybrać się do jego siedziby, żeby sprawdzić, czy możesz zostać uczestnikiem tego projektu.

Jeśli jesteś zarejestrowany jako bezrobotny, skontaktuj się z powiatowym urzędem lub odwiedź stronę internetową wojewódzkiego urzędu pracy. Możesz także zadzwonić lub napisać do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

 

Firma na wsi

Jeśli jesteś rolnikiem ubezpieczonym w KRUS i planujesz własny biznes, możesz skorzystać z premii na rozpoczęcie działalności.

Dofinansowanie wynosi maksymalnie 100 tys. zł, a wniosek o jego uzyskanie składasz do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Skontaktuj się z ARiMR.

Jeśli mieszkasz na wsi, ale nie zajmujesz się rolnictwem, zapytaj w swoim urzędzie gminy o Lokalne Grupy Działania. Możesz je także znaleźć w bazie Lokalnych Grup Działania. Wniosek składasz do konkretnej Lokalnej Grupy Działania.

 

Finansowanie z Polskiego Funduszu Rozwoju

Oferta Polskiego Funduszu Rozwoju - PFR obejmuje pakiety usług finansowych i pozafinansowych dla młodych oraz rozwiniętych firm.

Znajdziesz w niej doradztwo, ale też pomoc w wejściu na zagraniczne rynki lub znalezieniu partnerów biznesowych. Rozbudowana wyszukiwarka pozwoli ci sprecyzować, jakie wsparcie jest ci potrzebne. W ten sposób wyszukasz programy, które najbardziej odpowiadają wskazanym przez ciebie preferencjom.

Sprawdź ofertę finansowania nowych firm PFR.

 

Finansowanie startupów

Masz pomysł na nowy produkt albo usługę, która ma w oryginalny sposób realizować potrzeby konsumentów? Brakuje ci odpowiedniego finansowania, a realizacja twojego pomysłu wiąże się z jednej strony z potencjalnie dużymi zyskami, ale jest także narażona na duże ryzyko porażki.

Jeśli tak, twoja firma jest startupem.

Na rynku istnieją instytucje, które poszukują nowych firm z dużym potencjałem i są gotowe w nie zainwestować. Należą do nich fundusze kapitału zalążkowego (seed capital), fundusze podwyższonego ryzyka (venture capital - VC) oraz anioły biznesu.

Wsparcie dla młodych innowacyjnych przedsiębiorców oferują też instytucje otoczenia biznesu: parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, w szczególności funkcjonujące w ramach platform startowych, finansowanych w funduszy unijnych.

Przeczytaj więcej informacji na temat finansowania startupów.

 

Fundusze zalążkowe, venture capital i business angels

Jeśli twoja działalność ma duży potencjał innowacyjny, a ty nie masz pieniędzy na start, możesz poszukać prywatnego inwestora. Taką działalność prowadzą fundusze zalążkowe, fundusze venture capital i aniołowie biznesu.

To rozwiązanie pozwala otrzymać nie tylko środki na rozwój, ale również profesjonalne wsparcie oraz dostęp do rynków zbytu i kontaktów biznesowych.

Pamiętaj, że inwestor udzieli ci wsparcia w zamian za możliwość wpływu na twój biznes. Często wiąże się to z oddaniem mu kontroli nad firmą, jeśli w zamian za wejście kapitałowe otrzymuje większość udziałów albo gwarantuje sobie prawo wpływania na strategiczne decyzje.

Dlatego ważne jest, żeby już na początku opracować strategię wyjścia inwestora strategicznego – określić kiedy i pod jakimi warunkami możesz odzyskać kontrolę nad firmą.

Sprawdź aktualną ofertę funduszy venture capital.

Dodatkowe informacje znajdziesz na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Platformy startowe dla nowych pomysłów

Startupy z Polski Wschodniej, czyli z województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko – mazurskiego, mogą liczyć na wsparcie w ośrodkach innowacji, realizujących projekt „Platformy startowe dla nowych pomysłów".

Z ich oferty możesz skorzystać, jeśli masz mniej niż 35 lat, innowacyjny pomysł na biznes i chcesz otworzyć firmę w jednym z pięciu województw Polski Wschodniej.

Sprawdź, czy aktualnie odbywa się nabór na udział w projekcie "Platformy startowe dla nowych pomysłów" i przeczytaj więcej o ofercie platform startowych w Polsce Wschodniej.

Współpraca z platformą i udział w projekcie dadzą ci dostęp do infrastruktury, mentoringu, coachingu oraz innych usług niezbędnych do rozwinięcia nowego pomysłu biznesowego.

Szczegóły dotyczące dotacji znajdziesz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Crowdfunding

Crowdfunding polega na zbiórce środków przez internet od wielu inwestorów równocześnie, na przykład za pośrednictwem platform crowdfundingowych. Taką zbiórkę organizujesz samodzielnie. Jej sukces zależy w dużej mierze od umiejętnej komunikacji, w tym na platformach społecznościowych.

Przeczytaj więcej o crowdfundingu i najpopularniejszych platformach crowdfundingowych.

 

Źródło: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/001008#2

 

Podziel się