Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
niedziela, 21 lipca 2024 09:05

Centrum Obsługi Inwestora

 

Obecnie swoją uwagę koncentrujemy głównie na tym, aby nasze miasto było atrakcyjne dla przedsiębiorców, a jakość świadczonych usług spełniała ich oczekiwania i utwierdziła w przekonaniu, że Chełm to dobre miejsce na biznes!

W związku z tym w strukturach Urzędu Miasta Chełm utworzono Centrum Obsługi Inwestora.

COI zapewnia szeroki wachlarz bezpłatnych usług dla biznesu. To miejsce pierwszego kontaktu przedsiębiorców (one stop shop), którzy chcieliby inwestować i rozwijać się w naszym mieście.

Do naszych głównych zadań należy podejmowa­nie działań stymulujących aktywność gospo­darczą Miasta oraz promujących Chełm jako atrakcyjne miejsce do prowadzenia działalno­ści gospodarczej i inwestycyjnej.

 

Oferujemy wsparcie w:

- zlokalizowaniu dostępnych terenów inwestycyjnych i dostarczeniu szczegółowych parametrów,

- prezentacji aktualnych ulg i zachęt dostępnych na terenie Miasta Chełm,

- pozyskaniu kadry na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Chełma,

- pomocy w zlokalizowaniu źródeł finansowania inwestycji,

- nawiązania współpracy na zasadzie „prawej ręki inwestora” na terenie Miasta w kluczowych sprawach związanych z rozwojem działalności gospodarczej, w tym pomocy w kontaktach z administracją lokalną i instytucjami otoczenia biznesu,

- przygotowaniu i obsłudze biznesowych wizyt studyjnych do Miasta Chełm, w tym indywidualnej obsługi inwestycji, przygotowaniu wizyty inwestora od A do Z,

- inicjowaniu współpracy sektorowej, sieciowaniu firm,

- zlokalizowaniu i nawiązaniu kontaktów z kontrahentami,

- prowadzeniu i rozwoju działalności eksportowej,

- w ramach prowadzenia działalności B+R,

i wiele więcej

 

Nasza pomoc w każdym przypadku jest indywidualna, a jej wspólnym elementem jest profesjonalizm.

 

COI mieści się w budynku urzędu Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 65.

Na potrzeby rozwijających się w Chełmie przedsiębiorstw, jak i do naszych wspólnych spotka, do dyspozycji są komfortowe pomieszczenia w Chełmskim Centrum Aktywności Gospodarczej przy ul. Ceramicznej 3E, w tym salę do spotkań informacyjnych, biznesowych.

 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Zapraszamy do współpracy!

Podziel się