Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
niedziela, 21 lipca 2024 08:38

Wsparcie eksportu

Wsparcie eksportu

Eksport jest procesem złożonym. Przed firmami planującymi przygodę z eksportem, a także tymi, które decydują się rozwijać tę profesję, stoi szereg wyzwań związanych m.in. z indywidualną specyfiką danego rynku, sytuacją polityczną, różnicami kulturowymi, czy proceduralnymi. Mimo to na polskie firmy czeka ogromny katalog wsparcia w zakresie prowadzenia działalności eksportowej.

Poniżej prezentujemy ofertę kluczowych instytucji wspierających eksport, jednocześnie zapraszamy do śledzenia kalendarza wydarzeń oraz aktualności dotyczących tej działki. 

Instytucje wspierąjące eksporterów

PAIH, czyli Polska Agencja Inwestycji i Handlu 

Polska Agencja Inwestycji i Handlu udziela eksporterom szerokiego wachlarza wsparcia. Agencja przygotowuje pakiety informacyjne dotyczące poszczególnych rynków zagranicznych. Obejmuje między innymi dane makroekonomiczne i sektorowe, informacje o systemie prawnym i podatkowym oraz wskazówki na temat lokalnej kultury biznesowej. Pomaga w analizie potencjału eksportowego i opracowaniu strategii ekspansji zagranicznej. Opracowuje listy potencjalnych odbiorców za granicą. Weryfikuje wiarygodność kontrahentów. Organizuje spotkania z wybranymi partnerami biznesowymi oraz przedstawicielami lokalnych organizacji wsparcia biznesu i administracji rządowej. Udostępnia przestrzeń biurową, a także organizuje warsztaty, konferencje oraz spotkania biznesowe umożliwiające lepsze zrozumienie nowego rynku.

PAIH posiada także sieć Zagranicznych Biur Handlowych rozsianych po całym świecie, które są w stanie udzielić eksporterowi pogłębionych informacji na temat wybranego rynku za granicą.

 

PARP, czyli Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

W ramach wspierania eksportu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom pomoc finansową w postaci grantów. Informacje o możliwości uzyskania takiego wsparcia są zamieszczane cyklicznie na stronie Agencji.

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network (EEN) zrzesza ponad 600 instytucji wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw. organizuje wydarzenia promocyjne, giełdy kooperacyjne, seminaria, konferencje i warsztaty. Stymuluje przepływ know how pomiędzy organizacjami i umożliwia firmom skorzystanie z porady ekspertów w kwestiach prawnych, finansowych, technologicznych i innych związanych z internacjonalizacją i uczestnictwem w rynku unijnym. Przedsiębiorstwa, korzystające z usług sieci, zyskują możliwość zareklamowania swojej oferty, zwiększają szanse na pozyskanie zleceń i zdobywają cenne informacje na temat trendów branżowych.
EEN oferuje przedsiębiorcom bazę ofert współpracy z firmami z ponad 60 krajów. Ułatwia w nawiązywaniu relacji, dzięki czemu firmy łatwiej mogą znaleźć partnerów technologicznych, dostawców, dystrybutorów, czy podwykonawców.

 

Bank Gospodarstwa Krajowego 

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) to państwowy bank, który realizuje misję wspierania rozwoju gospodarczego kraju. Eksporterzy poszukujący dodatkowych źródeł finansowania mogą skorzystać z jego oferty kredytów inwestycyjnych i obrotowych. Dostępna są też gwarancje de minimis, które ułatwią mniejszym przedsiębiorcom zaciągnięcie kredytu w banku prywatnym. Bank Gospodarstwa Krajowego pomoże nam także w ubezpieczeniu transakcji eksportowej. Jego przedstawiciele udzielą nam porady na temat perspektyw finansowania naszej działalności.

 

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych 

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) pomoże nam ubezpieczyć transakcję eksportową na wypadek niewywiązania się kontrahenta z umowy, na przykład wskutek niewypłacalności. KUKE oferuje przedsiębiorcom także między innymi usługi faktoringu (pozwalającą firmie uzyskać należność przed terminem płatności) i gwarancji ubezpieczeniowych (ułatwiającą firmie konkurowanie o zlecenia). Jako instytucja niebędąca bankiem KUKE jest w stanie zaoferować przedsiębiorcy istotne udogodnienia. Może na przykład przejąć ryzyko niewypłacalności odbiorcy i zaoferować gwarancje nie obciążające linii kredytowej firmy.

 

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) pomaga przedsiębiorcom sfinansować produkcję eksportową. Współpracuje także z pozostałym instytucjami Polskiego Funduszu Rozwoju, by wesprzeć eksportera w zakresie rozwoju i promocji (we współpracy z PARP), kontaktów międzynarodowych (we współpracy z PAIH) oraz ubezpieczenia transakcji (we współpracy z BGK oraz KUKE).

Agencja prowadzi na terenie kraju siedem Centrów Obsługi Przedsiębiorców (w Białymstoku, Gdyni, Katowicach, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu). 

Ponadto, dzięki współpracy Chełmskiego Centrum Obsługi Inwestora z Centrum Obsługi Inwestora ARP w Lublinie, chełmskie firmy mogą uzyskać wsparcie w postaci indywidualnych lub grupowych konsultacji z ekspertami ARP w siedzibie COI – Chełmskim Centrum Aktywności Gospodarczej .

Eksporterzy mogą także zwrócić się do Agencji o kompleksowe wsparcie, korzystając z formularza online dostępnego tutaj w ramach usługi International Desk.

 

Ministerstwo Rozwoju i Technologii 

Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) prowadzi szeroko zakrojoną promocję polskiej gospodarki i polskich firm za granicą. Koordynuje działania związane z obecnością Polski na światowych wystawach EXPO. W ramach Branżowych Programów Promocji Ministerstwo organizuje narodowe stoiska informacyjno-promocyjne na najważniejszych imprezach targowych na całym świecie. Organizuje misje wyjazdowe dla polskich przedsiębiorców oraz misje przyjazdowe skierowane do potencjalnych kontrahentów, dziennikarzy i przedstawicieli organizacji biznesu. Prowadzi też działania promujące dwanaście kluczowych branż eksportowych poprzez media społecznościowe. Wspiera starania polskich przedsiębiorców w postępowaniach przetargowych organizacji międzynarodowych (na przykład NATO, OECD).

Ministerstwo odpowiada również za realizację polskich interesów w ramach wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej. Ponieważ w praktyce interesy te muszą być potwierdzone zapisami w umowach handlowych, przedsiębiorcy oraz izby przedsiębiorców są zapraszani i biorą aktywny udział w konsultacjach konkretnych fragmentów umów handlowych z krajami poza unijnymi. Ministerstwo reprezentuje w ten sposób interesy polskich firm na forum Unii Europejskiej w ramach negocjacji umowy handlowej.

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych i placówki dyplomatyczne 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) prowadzi dyplomację ekonomiczną: reprezentuje interesy polskiego biznesu na zagranicznych rynkach, wskazuje możliwości współpracy gospodarczej z zagranicznymi partnerami, promuje i wspiera udział polskich przedsiębiorców w przetargach organizacji międzynarodowych i na rynkach zagranicznych. Umożliwia także przedsiębiorcom udział w oficjalnych wizytach zagranicznych na szczeblu państwowym, podczas których nawiązywane są cenne kontakty biznesowe i instytucjonalne.

 

Ponadto MSZ przeprowadza analizy sytuacji gospodarczo‑politycznej na rynkach perspektywicznych dla polskich eksporterów i przekazuje ich wyniki podczas szkoleń oraz w postaci informatorów ekonomicznych 

Z takich informatorów (dostępnych tutaj), można dowiedzieć się najważniejszych faktów o administracji, kulturze i polityce gospodarczej danego kraju, a także stanie współpracy dwustronnej w zakresie handlu i inwestycji.

 

W działaniach z zakresu dyplomacji ekonomicznej MSZ wspierają wydziały ekonomiczne, które posiada część polskich ambasad.  Warto zauważyć, że wysiłki polskiej dyplomacji ekonomicznej w coraz większym stopniu koncentrują się na rynkach pozaeuropejskich, na przykład bliskowschodnich i afrykańskich. Więcej informacji na temat wsparcia dyplomatycznego dla przedsiębiorców znajdą Państwo tutaj  

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) jest agencją rządową, której zadaniem jest wspieranie polskich producentów wytwarzających i eksportujących produkty żywnościowe. KOWR aktywnie wspiera eksporterów poprzez szereg realizowanych działań:

- promocja polskich produktów rolnych i artykułów spożywczych za granicą pod hasłem Poland Tastes Good,

- bieżące raportowanie o aktualnościach w handlu międzynarodowym produktami żywnościowymi,

- przygotowywanie i publikacja informatorów branżowych poświęconych poszczególnych rynkom (dostępnych tutaj),

- organizacja wydarzeń informacyjnych, seminariów, poświęconych eksportowi produktów rolnych i spożywczych na poszczególne rynki.

 

Źródło: https://www.trade.gov.pl/centrum-wsparcia/wsparcie-eksportu/

Podziel się