Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
środa, 24 kwietnia 2024 20:23

Polityka prywatności

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I COOKIES

COOKIES

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Urząd Miasta Chełm z siedzibą przy ul. Lubelskiej 65, 22-100 Chełm.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki cookies umożliwiają w szczególności:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; 

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; 

b) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

 c) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień 
i personalizację interfejsu Użytkownika. 

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

7. Poniżej lista najpopularniejszych przeglądarek w celu własnoręcznej zmiany ustawień cookies:

Google Chrome
Menu | Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Ustawienia treści
Czytaj więcej
Internet Explorer
Menu | Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność
Czytaj więcej
Mozilla Firefox
Menu | Narzędzia > Opcje > Opcje > Prywatność
Czytaj więcej
Opera
Menu | Ustawienia > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka
Czytaj więcej

Safari
Menu | Narzędzia > Preferencje > Prywatność
Czytaj więcej

 

OCHRONA PRYWATNOŚCI

8. Przygotowana Polityka jest ściśle związana z koniecznością stosowania nowych wymogów dotyczących przetwarzania danych wynikających z unijnych przepisów o ochronie danych osobowych tj. rozporządzenia 2016/679, zwanego także RODO (dalej: Rozporządzenie lub RODO).

9. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w celach przedstawionych poniżej.

Administratorem danych osobowych w Urzędzie Miasta Chełm jest Prezydent Miasta Chełm, adres: 22-100 Chełm, 
ul. Lubelska 65. Administrator odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru.

Z Administratorem danych osobowych można się skontaktować poprzez adres e-mail: [email protected], pod numerem telefonu: 82 56-52-070 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

10. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD). Możesz kontaktować się z IOD we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, także w razie wątpliwości co do przysługujących Ci praw. Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań – zgodnie z prawem UE lub prawem krajowym. 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: [email protected], tel. 82 565 26 06, ul. Lubelska 63 pok. 9A, 22-100 Chełm.

11.  Inspektor Ochrony Danych Osobowych ma następujące zadania: 

a) informowanie Administratora danych osobowych oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe 
o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego Rozporządzenia oraz innych przepisów UE lub państw członkowskich 
o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;

b) monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów UE lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk Administratora danych osobowych lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, 
w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty; 

c) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania; 

d) współpraca z organem nadzorczym, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

e) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

12. Administrator danych zapewnia, że będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie będzie przetwarzał ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Cel przetwarzania danych to powód, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeżeli Administrator danych będzie chciał przetwarzać Twoje dane osobowe w innych celach – niewskazanych poniżej – zostaniesz wtedy odrębnie poinformowany o nowym celu. Poniższa tabela przedstawia cele przetwarzania danych:

 

 

 

Cel

 

Objaśnienie

 

Podstawa prawna

 

Długość przetwarzania (kiedy Twoje dane będą usunięte)

Umożliwienie korzystania z serwisu 

www.coi-chelm.pl

Będąc użytkownikiem serwisu www.coi-chelm.pl możesz zamieszczać informacje oraz je pozyskiwać. Dane osobowe zebrane w procesie będą przetwarzane po to, aby umożliwić korzystanie z serwisu np. zamieścić ogłoszenia w serwisie.

Dostęp do serwisu i zlecenie czynności może zostać uzyskany także poprzez kontakt stacjonarny lub mailowy z pracownikiem COI.

 

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 22 ust. 2 lit. a) RODO

 

Przez okres korzystania z serwisu i do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń, z tym, że gdyby nie doszło do korzystania 
z portalu zgodnie z ustalonymi warunkami lub po zakończeniu korzystania, dane zostaną zarchiwizowane i niewykorzystywane poza celem związanym z dochodzeniem, obroną czy ustaleniem wzajemnych roszczeń.
Korzystanie z serwisu 

Będąc użytkownikiem serwisu www.coi-chelm.pl możesz zamówić usługę informacyjną. Dane osobowe zebrane w procesie zamówienia usługi będą przetwarzane po to, aby wykonać zleconą usługę. 

 

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 22 ust. 2 lit. a) RODOPrzez okres świadczenia usługi 
i do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń, z tym, że gdyby nie doszło do świadczenia usługi informacyjnej, dane zostaną zarchiwizowane 
i niewykorzystywane poza celem związanym z dochodzeniem, obroną czy ustaleniem wzajemnych roszczeń.
Realizacja świadczonych usług Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się w celu dostarczenia Pani/Panu/potencjalnym inwestorom, kontrahentom i klientom informacji o: dostępnych terenach inwestycyjnych, świadczonych przez Państwa firmę usługach lub produktach, możliwości podjęcia współpracy lub skorzystania z usług, w celach informacyjnych o terenach inwestycyjnych lub usługach i produktach poprzez organizację przedsięwzięć informacyjnych ukierunkowanych na przyciąganie inwestorów, kontrahentów i klientów oraz prowadzenia komunikacji i udzielenia odpowiedzi na zadane pytania zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) - przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym. Art. 6 ust. 1 lit e) RODOPrzez okres świadczenia usługi 
i do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń.
Realizacja usługi informacyjnej Urzędu Miasta ChełmJeżeli usługa będzie realizowana poprzez wysyłkę mailingu – zostaniesz niezwłocznie o tym poinformowany. Wskazany cel może być także realizowany poprzez wyświetlenie spersonalizowanej reklamy na podstawie profilowania. Profilowanie to zgodnie z RODO oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.Art. 6 ust. 1 lit. e) RODODo czasu zgłoszenia sprzeciwu, 
a po zgłoszeniu wyłącznie w celu obrony przed roszczeniami (przez okres przedawnienia roszczeń 
z tytułu naruszenia dóbr osobistych). 
Realizacja obowiązków publicznoprawnych (np. podatkowych) w związku świadczeniem usług informacyjnychChodzi o realizację obowiązków spoczywających na Administratorze danych osobowych na mocy polskiego prawa. Art. 6 ust. 1 lit. c) RODODo czasu przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych (m.in. podatkowych). 
Zapewnienie bezpieczeństwa w serwisie 

Chodzi m.in. o zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do sieci łączności elektronicznej i rozprowadzaniu złośliwych kodów, przerywanie ataków typu „odmowa usługi”, a także przeciwdziałanie uszkodzeniu systemów komputerowych i systemów łączności elektronicznej. 

 

Art. 6 ust. 1 lit.  e)  RODO 

 

Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu (zob. poniżej) lub do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń np. związanych z naruszeniem reguł bezpieczeństwa w serwisie -
 w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
Realizacja analizy statystycznejAnaliza dokonywana jest „ręcznie”. Celem analizy jest polepszenie jakości usług świadczonych przez Administratora danych osobowych.  Art. 6 ust. 1 lit. c) RODODo czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń np. związanych z naruszeniem reguł bezpieczeństwa w serwisie -
 w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Realizacja zadań w zakresie postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych oraz w celu realizacji ustawowych obowiązków archiwizacyjnych nałożonych na Urząd Miasta Chełm przez przepisy prawa

Administrator przetwarzanych danych osobowych ma obowiązek przechowywania dokumentów powstających i napływających w swoich komórkach organizacyjnych, następnie teczki aktowe spraw zakończonych przekazuje do archiwum zakładowego. 

 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

Przez okres wynikający 
z przepisów Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt stanowiącego załącznik nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 
i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67).

 

Wykonanie obowiązków związanych z realizacją praw wskazanych w RODO

W tym przypadku dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do identyfikacji i weryfikacji tożsamości osoby żądającej.

 

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODOW celu obrony przed roszczeniami przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych. 

Dochodzenie, ustalenie lub obrona przed roszczeniami związanymi z: 

- wykonaniem usługi, 

- wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów RODO (aby móc wykazać zgodność z przepisami)

W tym przypadku dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń. 

 

Art. 6 ust. 1 lit.  c) RODOPrzez okres przedawnienia roszczeń zarówno przysługujących względem Administratora danych osobowych, jak i przysługujących Administratorowi danych osobowych. 

 

13. Jeżeli Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, możesz ją wycofać w dowolnym momencie. Zgodę możesz wycofać w siedzibie Administratora danych osobowych (ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm) lub za pośrednictwem kontaktu mailowego z Administratorem ([email protected]).

14. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych realizowanego do czasu wycofania zgody. W przypadku wycofania zgody Administrator danych oceni, czy w dalszym ciągu ma podstawy do przetwarzania danych. Dalsze przetwarzanie danych w takim przypadku możliwe będzie do obrony przed roszczeniami (np. poprzez wykazanie, że prawo do wycofania zgody zostało zrealizowane) i tylko w zakresie niezbędnym do tego celu. 

15. Pamiętaj, że za każdym razem, gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  e) RODO (zob. powyżej), czyli w przypadku wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przez Administratora danych, możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych. Po wniesieniu sprzeciwu Administrator danych nie będzie mógł już przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Co istotne, w przypadkach przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (zob. powyżej) 
w celu świadczenia usług informacyjnych przez Urzęd Miasta Chełm nie trzeba uzasadniać zgłoszenia sprzeciwu szczególną sytuacją, a po zgłoszeniu sprzeciwu Administrator danych nie będzie mógł już przetwarzać danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  e) RODO w zakresie, w jakim te dane były w tym celu przetwarzane. 

16. Sprzeciw można zgłosić w następujący sposób: w siedzibie Administratora danych osobowych (ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm) lub za pośrednictwem kontaktu e-mail ([email protected]).

Oprócz prawa do wycofania zgody i zgłoszenia sprzeciwu przysługuje Ci prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa. 

Wskazane prawa możesz realizować w następujący sposób: w siedzibie Administratora danych osobowych (ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm) lub za pośrednictwem odpowiedniego formularza na stronie www.coi-chelm.pl (sekcja Kontakt).

Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (PUODO).

17. Dane osobowe będziemy pozyskiwać bezpośrednio od Ciebie (poprzez formularz kontaktowy, w procesie zamówienia etc.). Z innych źródeł dane mogą być pozyskane wyłącznie w celu wykonania usługi. Chodzi o informację od podmiotów realizujących usługę, którą zamówiłeś.

18. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale konieczne celem realizacji ww. celów.

19. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji usługi informacyjnej są ujawniane podmiotom świadczącym na rzecz użytkownika wybraną przez niego usługę (w tym ich podwykonawcom). Niezależnie od celu przetwarzania danych, dostęp do Twoich danych osobowych mogą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i podwykonawcy Administratora danych osobowych, z którymi zawarł on odpowiednie umowy powierzenia danych. 

Podziel się